Den koloniserte fratas ikke bare egen historie og kultur, men blir også tvunget til taushet.

Det svikefulle språket

Kunst på tross: Bildet er fra 2015 og viser et palestinsk barn i al-Shati-flyktningleiren i Gaza. Huset har blitt malt av en palestinsk kunstner. Foto. Mahmud Hams/AFP/NTB Scanpix

Jerusalem. Senhøsten år 2000. Jeg er på vei til postkontoret med en eske jeg vil sende utenlands. På postkontoret stiller jeg meg i køen. Jeg bryr meg ikke lenger om hvor lenge jeg må vente. Venting har blitt en del av livet i Palestina.

Bokmagasinet