Asyljuks

Tirsdag meldte NRK at UDI har henlagt 1000 saker der det har vært mistanke om asyljuks, såkalt tilbakekallssaker. Det er saker der opphold eller statsborgerskap kan kalles tilbake fordi en person løy om sin identitet og tillatelse ble gitt på falske premisser. Privatpersoner, politi eller Nav er blant dem som tipser om slikt juks.

Dagboka