Ein utfordrande film om sjølvvald død gjev oss òg eit interessant generasjonsportrett.

Livet etter døden

GALGENHUMOR: Wilde feirar sin første fødselsdag utan Marin, men med lojale vener. Foto: Norsk Filmdistribusjon