Tusener fra urfolkene i Amerika dro motsatt vei som Columbus etter 1492. Hva møtte dem?

Da Europa ble oppdaget

VILLE VESTEN: Den aztekiske herskeren Moctezuma II møter den spanske erobreren Hernán Cortés i 1519 i det som i dag er Mexico City. Maleri fra siste halvdel av 1600-tallet, av ukjent kunstner. Kilde: Library of Congress

De kom, de så og de ble rystet. Av de rare skikkene, riker styrt av barnekonger og de primitive forholdene undersåttene levde under. Ikke minst ble det sagt at de innfødte var kannibaler.