Kva har vi eigentleg lært av finanskrisa?

Bank og profitt

Illustrasjon: Knut Løvås

Bankar og bankfolk er ikkje passive administratorar av utlån eller pengar for investering. Dei driv forretning for å maksimere profitt.

Kron og mynt