Elektrisk

Ti år er en stund, men samtidig ikke veldig lenge, så når noe i samfunnet har endra seg mye på ti år, vil mange tenke at det har gått ganske fort. Ta for eksempel bruken av elbiler. I 2014 kjørte alle kjøretøy på norske veier til sammen 43,7 milliarder kilometer. Av disse sto bensinkjøretøy for 14,4 milliarder, dieselkjøretøy for 28,9, og elektriske kjøretøy for 0,3 milliarder, ifølge Statistisk sentralbyrå. På den tida var altså norske veier en fossil affære. De som husker debattene fra den tida, husker kanskje at elbiler ble sett på et litt aparte fenomen som stort sett ble brukt av enten svært miljøbevisste folk eller folk med svært god råd. Hvermannsen kjørte bensin eller dieselbil.

Dagboka