En europeisk forsvarsgaranti er lite annet enn en ønskedrøm på ja-sida.

Kan EU erstatte Nato?

Illustrasjon: Knut Løvås

I EU-debatten i Norge har det dukka opp en påstand fra EU-tilhengere om at Norges sikkerhet kan være truet, og at Norge derfor må søke en slags beskyttelse i EU.

Kronikk