Framtidas sykepleiere trenger mer fagkompetanse, mener Sykepleierforbundet. Lederen kaller regjeringens forslag om mindre teori i profesjonsutdanningene historieløst.

Tviholder på teorien

Kritisk: Sykepleierforbundets leder Lill Sverresdatter Larsen er kritisk til forsknings- og høyere utdanningsminister Oddmund Hoels ønske om å gjøre profesjonsutdanningene mindre teoretiske. Foto: Tom Henning Bratlie

– Dette er et historie- og kunnskapsløst syn på sykepleierutdanningen, sier Lill Sverresdatter Larsen, forbundsleder i Norsk Sykepleierforbund til Klassekampen.

Kultur