Skal Bibelen nå ut til folket, bør Bibel­selskapet drive bedre folkeopplysning.

Mangelfulle forklaringer

I ny drakt: Bildet viser Jesu’ oppstandelse i en illustrasjon fra «Das Leben der Heiligen Gottes», 1883. Foto: Wikimedia Commons

Å knytte ord som «folk» og «folkelig» til et budskap er blitt et salgsargument både for politikk og kirke – og nå for Bibelen. Politikere vil være nær folk. Den norske kirke vil være en folkekirke. Bibelselskapet lanserer «Folkebibelen» som del av en ny, revidert oversettelse til norsk.

Bokmagasinet