Når en høyreradikal antipolitiker vil bli statsminister.

Geert Wilders’ kjøleskap

Det verste kjøleskapet i mitt liv sto på en studentpub. Noen av de frivillige levde store deler av sitt liv der, inkludert sporadisk matlaging på et kjøkken som kunne gitt opphav til teorien om allmenningens tragedie. I kjøleskapet gjæret og råtnet unevnelige ting. For å skåne uskyldige og begrense utslipp av giftgasser, ble det teipet en truende hodeskalle på døra: keep out!

Fokus