Derfor er ­akademisk boikott riktig

Diskusjonen om akademisk boikott av Israel intensiveres nå ved norske universiteter og høyskoler. Universitetet i Sørøst-Norge, Oslomet, og Nord Universitet har avsluttet, fryst eller vedtatt å ikke inngå nye institusjonelle samarbeid inntil videre. Bergen arkitekthøyskole har avsluttet sin avtale med et israelsk kunstakademi som har medvirket til Israels krigføring.