Etter å ha floge høgt på målingane, fell Industri- og næringspartiet djupt etter splittinga. – Dei har mista truverd, seier valforskar.

Konflikten tærer på INP

Fell: Inger Thorbjørnsen får hjelpt til å rigge ned INP-banner under landsmøtet i fjor vår. Partiet gjer det svakt på partimålingane etter bråket då leiaren Owe Ingemann Walterzøe melde seg ut. Foto: Anniken C. Mohr

– Det er sjølvsagt ikkje kjekt å sjå at vi fell, men det har kanskje sine naturlege forklaringar. Det har vore litt turbulent den siste tida, seier partileiar Joar Nesse.

Innenriks