Forestillingen om prostitusjon som vanlig arbeid dekker over fattigdommen, maktulikheten og undertrykkingen som ligger til grunn.

Renvasking av sexkjøp

Illustrasjon: Knut Løvås, knutlvas@gmail.com

Synes du det er feil å kjøpe sex? Støtter du sexkjøpsloven, som kriminaliserer sexkjøperne, men ikke de som selger? Gratulerer, da er du en swerf! Betegnelsen er importert fra USA og står for «Sex Worker Exclusive Radical Feminst», men du trenger ikke å være verken radikal eller feminist for å få denne merkelappen. Stemplingen er del av en strategi for å renvaske prostitusjon som en hvilken som helst jobb. Har du et annet syn på prostitusjon, er det å «ekskludere sexarbeidere» fra «feminismen din», fordi du ikke respekterer deres identitet. Slik blir en legitim politisk uenighet til et spørsmål om inkludering og ekskludering, og kritiske syn på prostitusjon plasseres utenfor spekteret av tillatte meninger.

Med andre ord