Ikke en FpU-bølge?

I Klassekampen 2. mars mener Kim Hamre, leder i Ungdom mot EU, at jeg gjorde organisasjonen hans urett da jeg brukte utviklingen i Ungdom mot EU som eksempel på en utvikling lik den vi ser i Europa, hvor det er ytrehøyrepartiene som står for EU-motstanden, og hvor venstresida ser på EU som en solidarisk organisasjon som muliggjør fellesskapsløsninger, gir fred og styrker velferden (Klassekampen 24. februar).

Debatt