Statsråd Oddmund L. Hoel kan og må motarbeide det massive kvalitetsfallet ved norske universiteter, skriver Bernt Hagtvet.

Et varsko og åtte gode råd til Hoel

ILLUSTRASJON: KNUT LØVÅS

En statsråd er gått av, og en annen er under mistanke for plagiat. Dette reiser spørsmål om hvilke forberedelser disse tidligere studenter har hatt i sine akademiske studier. Den nye statsråd for høyere utdanning og forskning, Oddmund L. Hoel bør konfrontere det massive kvalitetsfall som norsk høyere utdanning har vært gjennom de siste 20 årene. Han bør kaste om på hele sektorens oppbygging og selvforståelse. Han bør stille seg en rekke spørsmål:

Med andre ord