Stein Winge (1940–2024) banet vei for et radikalt regiteater, mener professor.

Utvidet rammene

Spektakulær vending: Gjennom sitt virke som teatersjef og regissør bidro Stein Winge med viktige impulser til norsk teater, mener professor Knut Ove Arntzen. Foto: Klassekampen

«Den ruvande kjempa, brumlebassen med det intense nærværet, teatermennesket med den enorme arbeidskapasiteten»

Kultur