Truet verdensarv

UBRUTT HELHET: Hjortefigurer i Vingen. FOTO: Ingrid Fuglestvedt

Ødeleggelsene av norske natur- og landskapsressurser er dramatiske. Rekken av godkjente tiltak der natur og landskap utslettes ser ikke ut til å ha noen ende. I noen saker innebærer inngrep i natur også at kulturmiljøer forringes. Én sak som overgår mye annet er regjeringens nylige vedtak om å godkjenne åpning av et steinbrudd på Akslafjellet i Bremanger. Området ligger i et unikt fjordsystem, som grunnet sin forholdsvis uberørte status, utgjør uerstattelig natur- og landskapsarv.

Debatt