Etter protestutmelding er det no usemje om sentralstyret til Raud Ungdom er avgjerdsført.

RU går i oppløysing: Usemje etter protestut­melding

Intern uro: Raud Ungdom-leiar Liv Müller Smith-Sivertsen meiner at sentralstyret framleis er avgjerdsføre.

På landsstyremøtet i helga blei to sentralstyremedlemmar i Raud Ungdom (RU) suspenderte i 12 månader, i tillegg til tre vanlege medlemmar. Dei er skulda for brot på vedtekter, skade på organisasjonen og motarbeiding av styringsdokument.

Politikk