Det er risikabelt å gå sammen med Forfatterforbundet, mener flere i Forfatterforeningen. Espen Stueland er redd det vil skape mer splittelse.

Har ikke tro på sammenslåing

Veivalg: Flere medlemmer i Forfatterforeningen håper på sammenslåing med Forfatterforbundet, men Espen Stueland er usikker. – Man kan ikke bare slå seg sammen med noen man ikke helt kjenner hensiktene til – slik er det i alle livets relasjoner. Foto: Line Ørnes Søndergaard

– Jeg tror forslaget kommer litt prematurt, sier forfatter Espen Stueland.