Genredigering kan gi oss mer mat med mindre bruk av plantevernmidler. Dagens regelverk i Norge og EU hindrer imidlertid dette.

Slipp gensaksa fri

RØDT LYS FOR GENREDIGERING: Vi har i dag en absurd situasjon, hvor to genetisk identiske utgaver av samme plante kan reguleres ulikt. Det er ingen biologisk grunn til slik forskjellsbehandling, skriver forfatterne. Foto: JOHANNES EISELE, AFP/NTB

Klimaendringer gjør det stadig vanskeligere å drive landbruk og verdens befolkning øker. I 2100 kommer vi til å være rundt ti milliarder mennesker på jorda. For å kunne mette dem og nå målet om nullutslipp av klimagasser, så må vi ta i bruk hele verktøykassa. Et hinder på veien er dagens regelverk. Europaparlamentet foreslo nylig at genredigerte planter skal unntas fra reguleringen som brukes for genmodifiserte organismer, og heller reguleres omtrent som konvensjonelt utviklede planter. I Norge har et utvalg nedsatt av regjeringen foreslått lignende oppmyking av det norske regelverket.

Kronikk