Oppgjør om lønn

«Vi skal ha vår del av kaka, og vi skal ha en rettferdig fordeling», slo LO-leder Peggy Hessen Følsvik fast på LOs representantskap, som i går innledet årets lønnsoppgjør. I fjor ble det streik, og LO er ikke fremmed for konflikt denne gangen heller. Bakgrunnen for oppgjøret er svært gode tider for eksportindustrien, mens arbeidstakerne sakker akterut. Lønnas andel av verdiskapingen i industrien har tradisjonelt ligget på 80 prosent i Norge, mens den i fjor var nede i 71,6 prosent. Det betyr at styrkeforholdet mellom arbeid og kapital er betydelig forrykket til kapitaleiernes fordel. Oppgjøret i fjor var godt, men prisene gjorde at det likevel ble en reallønnsnedgang på 0,4 prosent. Hovedmålet for dette oppgjøret er å sikre reallønnsvekst.