Harald er for Norge hva Habermas er for Tyskland.

Kong Habermas

ILLUSTRASJON: KNUT LØVÅS, KNUTLVAS@GMAIL.COM

Kongens nyttårstale falt denne gangen mellom «Makta 1» og «Makta 2». Stilt sammen gir «Makta» og den kongelige nyttårstale en fascinerende inngang til to ulike versjoner av hva politikk er – eller kan være. Den ene stammer fra Machiavelli på 1500-tallet, den andre fra Aristoteles, antikkens politisk-filosofiske mester. Begge hører det politiske livet til.

Med andre ord