Økonomiprofessor vil fjerne milliardkompensasjon industrien får. – Ein feilslått klimapolitikk, seier fagforeiningsleiar.

Vil ta milliardar frå industrien

Klimakutt: Den kraftkrevjande industrien, her ved Hydro-anlegget i Husnes, betaler for CO2-kvotar sjølv om dei bruker norsk vasskraft som ikkje har utslepp. Foto: Gunnar Wiederstrøm

Frå 2021 til 2030 skal Noreg bruke 76 milliardar kroner på å kompensere norske industriverksemder for at dei må kjøpe CO2-kvotar når dei kjøper kraft til den kraft­krevjande industrien, sjølv om det ikkje er CO2-utslepp i den norske vasskrafta dei bruker.

Innenriks