Skolen er fortsatt gift

I Bokmagasinet 17. februar har Tatjana Kielland Samoilow et essay om boka «Gift», der hun spør om: «Ville Kielland så vært fornøyd med skolen slik den er i dag? Neppe.» Hun fortsetter: «Også skolens innhold står for fall i Kiellands roman». Som en forhenværende skoletaper med den uoffisielle norgesrekorden i strykkarakterer, mener jeg at skolens innhold fortsatt står for fall. I april i år er det 30 år sida jeg hadde ei bakside i Klassekampen med tittelen «Karakterenes smerte». Der står det: «Kunnskapen skal innrettes etter kapitalens og næringslivets behov. Andregradslikninger og algebra skal få den norske økonomien på rett kjøl igjen. Og om Høyre får det som dem vil, skal unga få karakterbok i dåpsgave, skolegang fra femårsalder’n og engelske gloser i tredje klasse.»

Debatt