Finnes det noen fagforeningsrepresentant eller politiker i Norge som er modig nok til å si det helt innlysende: at vi har nok?

Norsk dyrtid i et globalt perspektiv

RUNDE ETTER RUNDE: Det norske velstandskappløpet, her ved sentralbanksjef Ida Wolden Bache og LO-leder Peggy Hessen, går på bekostning av det meste her i verden. illustrasjon: Knut LØvås

Gjennomsnitts­nordmannen har dårligere råd enn i 2012. Klassekampens leder 29. januar slår også fast at «det har vært stagnasjon eller nedgang i kjøpekrafta for de fleste vanlige arbeidere, og at det har skapt harme i fagbevegelsen». En sjef­økonom mener det er berettiget å spørre om vårt økonomiske system er bra, med andre ord at kjøpekraften ikke øker raskt nok!

Kronikk