Industriarbeiderne har hatt dårligst lønnsvekst de siste ti årene. Frontfagssjef Jørn Eggum gleder seg til lønnsoppgjøret.

Industrien henger etter

Forventer økning: Fellesforbundet-leder Jørn Eggum, her ved en byggeplass i Oslo i 2022, forventer mer lønn til industriarbeiderne i årets lønnsoppgjør. Foto: Christopher Olssøn

I oppkjøringen til årets lønnsoppgjør har det vært mye snakk om offentlig ansatte. Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS) og Hovedorganisasjonen for universitets- og høyskoleutdannede (Unio) har ment at offentlig sektor må kunne få høyere ramme enn front­faget (industrien). Dette for å kompensere for at lønnsveksten i industrien ble høyere enn ventet i 2020–2022.