Ta vare på valgfriheten

Regjeringen har foreslått endring i barnehageloven. Dersom dette skulle få gjennomslag, vil det medføre avvikling av likebehandlingsprinsippet. Som en konsekvens av det, vil det føre til svekket valgfrihet for foreldre, mindre mangfold av barnehager og lavere kvalitet på tjenestene til barna våre. Det er dette som bør bekymre For Velferdsstaten, ikke hvilken eierform den enkelte barnehage har.

Debatt