Russland har lagt om til ein krigsøkonomi og er ein trugsel for Noreg. Nupi-forskar Julie Wilhelmsen fryktar ein opprustingsspiral.

Teiknar eit dystert verdsbilete

Åtvarar: Sjef for etterretningstenesta Nils Andreas Stensønes (til høgre) teikna eit dystert verdsbilete då han la fram den opne og årlege trugselvurderinga i går. Attmed han er PST-sjef Beate Gangås og NSM-sjef Lars Christian Aamodt, som òg har lagt fram sine trugselvurderingar.

Russland kan hente tre gongar så mange soldatar som Ukraina, krigs­produksjonen av våpen og utstyr går for fullt, og med støtte frå Kina, Iran, Nord-Korea og Belarus står dei sterkare i ­Ukraina enn for eitt år sidan og er i ferd med å få eit overtak. Den russiske staten får totalitære trekk, og etter krigen i ­Ukraina vil Russland byggje opp att militæret på tre til fem år.

Innenriks