Hvert år bruker norske skoler fire ganger så mye på Ipad som på skolebøker per elev.

Skolebøker: kr 550, Ipad: kr 2000

SKOLE-IPAD: Dette er en av omtrent 52.000 Ipader som er i bruk på skoler i Oslo.

40 prosent av alle norske grunnskoleelever er i dag utstyrt med Apple-nettbrettet Ipad. Dermed ligger om lag 252.000 Ipader i dag i norske skolesekker og klasserom.