Det kreves en større snuoperasjon i norsk skole.

Vi svikter de faglig svakeste elevene

Sjelden har det vært snakket mer om å løfte de svakeste, men likevel er det nettopp det vi ikke gjør. Tallene fra den siste Pisa-undersøkelsen, som måler ferdighetsnivået for 15-åringene, er dramatiske. Fra 2018 til 2022 har andelen lavtpresterende elever (under mestringsnivå 2 av 6) økt fra 19 til 31 prosent i matematikk, fra 21 til 28 prosent i naturfag og fra 19 til 27 prosent i lesing. Norge har flere 15-åringer på lavt mestringsnivå enn både Danmark, Finland og Sverige.

Fokus