Prisen for teater

I staden for gjennomsnittsprisar, kan ein også skaffe seg dei billegaste billettane, for eksempel:

Debatt