Barneskolelevene som møtte kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun i går, hadde én bønn: kortere dager på skolen.

Ba ministeren om mer fritid

Lyttende: Kari Nessa Nordtun (Ap) med elevene Sarah, Emily og Ivar på NTNU-seminar i Trondheim.

Forskning fra NTNU har vist at dagens elever på 7. trinn har gått to år mer på skolen enn det elever på samme alder hadde gjort på 1990-tallet. De begynner ett år tidligere på skolen og har flere timer i teoritunge fag som norsk og engelsk.

Innenriks