I Europa gjer bøndene opprør, og no truer norske bønder med å hive seg på. Landbruksminister Geir Pollestad har ein plan for å unngå det.

Vil stilne bondeopprøret

Travel: Landbruksminister Geir Pollestad må jobbe fort for å gjere ferdig opptrappingsplanen, som skal tette lønnsgapet til bøndene, før vårens jordbruksoppgjer.

I mellom anna Tyskland, Frankrike og EU-hovudstaden Brussel, har bøndene blokkert gatene med traktorane sine. Årsakene varierer frå gjødselreglar, avgifter og skatt til vern mot importvarer.

Politikk