Den ene ble pasifist. Den andre ble krigshisser.

Første verdenskrig førte til isfront mellom Heinrich og Thomas Mann.

Mann mot Mann

BRØDREKRIG: Heinrich og Thomas Mann i München omkring 1900, mens det ennå var relativt god stemning mellom dem. Forholdet skulle kjølne betraktelig i årene som fulgte. Foto: Atelier Elvira, ETH-Bibliothek Zürich/Thomas-Mann-Archiv

Slik kan et sommerparadis også se ut: et gjørmete tjern, tett bevokst med siv, starr og takrør. På overflata flyter vannliljer så store som middagstallerkener. Vannet likner kaffegrut, og det stinker av det, en umiskjennelig eim av forråtnelse.

Dokument