Ikkje alle problem kan løysast i løpet av ein teiknefilm. Den innsikta blir godt drøfta i «Orion og Mørket»

Frykt vi må leva med

Engsteleg: 11-åringen Orion er redd for det meste. Det endrar seg når sjølvaste Mørket blir venen hans. Foto: Dreamworks Animation

Film