Helsesykepleier Nina Syversen Jensen tror partnervold kan forebygges i ung alder. Derfor underviser hun i videregående skole om vold mellom kjærester.

Tror tidlig hjelp kan hindre ­partnerdrap

Underviser: For fire år siden tok helsesykepleier Nina Syversen Jensen initiativ til å innføre et to timers undervisningsopplegg på Persbråten videregående skole i Oslo om vold mellom kjærester.

Ved Persbråten videregående skole i Oslo jobber helsesykepleier Nina Syversen Jensen med å gjøre elevene bevisste på fenomenet kjærestevold.