Vinden vender

Osloskolen ruller nå ut Chat GPT på 120.000 pc-er og Ipader, skriver Aftenposten. Ifølge digitaldirektør Trond Ingebretsen i Utdanningsetaten hadde de ikke noe annet valg, fordi utviklingen av kunstig intelligens går så forrykende raskt. «Skal vi late som om dette ikke finnes og starte en forbudslinje? I så fall ville vi ikke satt elevene i stand til å forstå de verktøyene de kommer til å bruke i fremtiden», sier Ingebretsen til Aftenposten. I et leserinnlegg i samme avis kaller professor og Sintef-forsker Petter Bae Brandtzæg implementeringen «et skoleeksempel i naivitet»: «Teknologiiveren til Utdanningsetaten kjenner åpenbart ingen grenser. Utdanningsetaten virker, for en utenforstående, som kjøpt og betalt av amerikansk ‘big tech’.»

Pådrivere for digitalisering har over mange år hatt særdeles gode kår i utdanningssektoren. Det har gjort skoleledere med innkjøpsbudsjetter til yndede mål for selskaper som selger nettbrett, apper og kurs. De siste dagene har vi skrevet fra Bett-messa i London, som har spesialisert seg på utdanningsteknologi. Her får skoleledere og lærere, som ikke engang får en gratis kopp kaffe på jobb i hverdagen, bobler i glasset mens de får høre om hvor bakpå skolen vil være hvis den blir hengende etter i den digitale utviklingen. Usikkerheten som følger med den digitale omveltningen, gir gode vekstvilkår for konsulentbransjen. De tilbyr leasingavtaler og oppdateringskurs, slik at kommuner knytter seg til digitale selskap i årevis framover.

Digitalisering har lenge vært ønsket politikk, og ikke bare i skolen. Hurdalsplattformen slår fast at «digitalisering må være kjernekompetanse i det offentlige, og må skje i partnerskap med privat sektor». Noe av iveren har avtatt i de to årene som har gått siden plattformen ble utformet, særlig for skolens del. Fallende resultater og økt uro og vold er noen av årsakene til at regjeringen nå har fått gjennom en nasjonal anbefaling om mobilforbud i skolen. Det er på høy tid. Neste punkt kan være å slutte å kjøpe inn Ipad, som er et elendig arbeidsverktøy. Så bør båndene mellom kommuner og teknologileverandører brytes – og de ivrigste entusiastene som leder norsk skoles digitalisering, stagges. Det digitale må slutte å være et mål i seg selv, og i stedet bli et middel av mange for læring og utvikling.