To parolemøter, to tog, to syn om kven kvinnedagen skal handla om. No vil utbrytarar breie ut dagen ved å invitere menn.

Vil ha med mannfolk

STÅR PÅ SITT: Marianne Støle-Nilsen (t.v.) og Lilith Staalesen i Inkluderende feminisme-initiativet laga eige 8. mars-tog då dei ikkje fekk gjennomslag for sine saker i det store fellestoget.

På det alternative parolemøtet til kvinnedagen 8. mars som vart heldt på måndag, var det god stemning og ifølge arrangørane stor takhøgd. For stor, vil nok mange meina. Her var det nemleg ikkje berre kvinner som hadde talerett, men ogso ikkje-binære, og sjølv menn kunne føreslå parolar.

Innenriks