Den norske basepolitikken fra 1949 er død og begravet.

Amerikanske baser på norsk jord

Forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp) har skrevet under en avtale med USA som gir Pentagon adgang til åtte nye militære baseområder, eller «omforente områder» som det eufemistisk [forskjønnende, formildende, omskrivende] skal hete. Nyheten kom fredag, bare halvannet år etter at Stortinget aksepterte «Supplementary Defense Cooperation Agreement» (SDCA), som ga USA tillatelse til å operere fra tre flystasjoner og en orlogsbase, Rygge, Evenes, Sola og Ramsund. Avtalen som nå er undertegnet, gjelder flystasjonene Andøya, Ørland, Værnes og Bardufoss, Haakonsvern orlogsstasjon, Setermoen garnison, Osmarka fjellanlegg i Ofoten (et enormt lagringsanlegg, tilsvarende sju fotballbaner, som har rommet et feltsykehus til 1000 pasienter) og Namsen drivstoffanlegg.

Fokus