Nordavind fra alle kanter

Fredag publiserte Trønderdebatt et innlegg fra ledelsen ved Nord universitet. Der beskrev rektor og en dekan behandlingen av plagiatanklagen mot helseminister Ingvild Kjerkol som et omstendelig arbeid. Tilfellene av klipp og lim skal vurderes av en dertil opprettet komité, og så skal studenten få forsvare seg. Vedtak kan dessuten ankes til en høyere klageinstans. Det kan med andre ord ta lang tid før universitetet har noe klart svar på om oppgaven blir underkjent eller ikke. Konklusjonen vil heller ikke offentliggjøres, siden det dreier seg om en studentsak. Slik plasserer Nord universitet effektivt ballen der den hører hjemme: hos statsminister Jonas Gahr Støre.