Konkurransetilsynet vil sjå om Tine og Nortura er best til å styre tilbod og etterspurnad av mjølk, egg og kjøt.

Vil ha meir mangfald i landbruket

kniving: Beate Berrefjord i Konkurransetilsynet trur ein bør sjå på moglegheita for meir konkurranse i landbruket. Foto: Martin Årseth

Eggkrise, smørkrise. Det er ikkje mangel på kriser her i landet. Men når det er lite egg i butikken, stiller alle seg det naturlege spørsmålet: Kvifor?

Innenriks