Styrken i Wim Wenders’ Ozu-inspirerte «Perfect Days» ligger i det stilistiske snarere enn det eksistensielle.

Skyggedans

Tokyo-historie: Hirayama (Kōji Yakusho, som ble priset for sitt skuespill i Cannes i fjor) og niesen Niko (Arisa Nakano) møtes jevnlig i Wim Wenders’ «Perfect Days». Familie- og generasjonsfriksjonene i filmen hinter også til Wenders’ japanske forbilde Yasujirō Ozu. Foto: Arthaus

Film