Minerva-redaktør anklager energiministeren for å snakke usant om utenlandskablene.

Den bysantinske kraftdebatten

Det har hele tida vært noe rart med den norske debatten om strømpriser og de nye utenlandskablene til Tyskland og England. Det er som om forsvarerne av dagens system – kraftbransjen, Statnett og regjeringen – ikke klarer å gi en troverdig begrunnelse for hvorfor strømsystemet er som det er.

Fokus