Det musikalske er fortsatt politisk.

Urovision

I stedet for å lytte til fornuften og utestenge Israel fra Eurovision, har ESC-gudene i stedet valgt minste motstands vei: Å la alle tvilsomme land som ønsker, bli med i den store apolitiske festen. Dette er høydepunktene du kan glede deg til i årets finale.

Grovt sagt