«En dag ved sjøen» er en ypperlig skildring av en manns mangel på lyst til å forplikte seg.

Rå frihet

Oppbrudd: Friheten blir til noe forrående og kvalmende i Per Marius Weidner-Olsens tredje roman. Foto: Odin Jæger

I sin tredje roman sirkler Per Marius Weidner-Olsen inn et komplisert emne – frihet. Oppgaven er vanskelig fordi mange har prøvd før ham. Den filosofiske diskusjonen om frihet er omfattende. En rekke forfattere har også forsøkt å beskrive fenomenet. Trude Marstein, Karl Ove Knausgård og Dag Solstads romaner undersøker på ulike måter muligheter for individuell frihet. På sitt beste minner skildringen av Vincent, hans familie og venner i «En dag ved sjøen» om refleksjonsnivået hos Marstein eller Solstad, til dels med grovkornet situasjonskomikk. På sitt verste er Vincent like selvopptatt som Kristian Hadeland i Knausgårds nyeste roman, «Nattskolen». Gode tekster kan vekke forargelse, idet de tvinger leseren til å oppdage noe fra blindsiden av egen innsikt, noe «En dag ved sjøen» absolutt gjør. Romanens fortellerstil kan minne om teknikken Maria Navarro Skaranger har utviklet gjennom flere bøker – et finsiktet skifte mellom ulike synsvinkler.

Bokmagasinet