Gro Harlem Brundtland la føringer for flere tiårs natur- og klimapolitikk.

Brutal kynisme

Åttende episode av tv-serien «Makta» skildrer Einar Førde og Sissel Rønbecks forsøk på å oppnå innflytelse på Arbeiderpartiets landsmøte i 1981 – til dels motarbeidet av Gro Harlem Brundtland. Man kan assosiere til Bror Hagemanns «Det vidunderlige» (2019). Romanens forteller er i 1981 på hyttetur med Kathinka, datter av Norges forsvarsminister. Broren heter Jens – familien Stoltenberg blir langt på vei identifisert. Seint om kvelden overhører fortelleren en samtale mellom forsvarsministeren og statsministeren, med andre ord Gro Harlem Brundtland. Hun sier hun vil «ha bort» Einar (Førde) og Sissel (Rønbeck) fra regjeringen, men ifølge boka «Makt og mannefall» av Steinar Hansson og Ingolf Håkon Teigene, sier hun noen år seinere at hun aldri har «deltatt i noe politisk spill».

Kommentar