Kari Veiteberg varsler nå at 2024 blir hennes siste år som biskop i Oslo. Etterpå venter en prestegjerning på gata.

Oslobiskopen varsler sin avgang

Vender tilbake: Kari Veiteberg foran altertavla i Tøyenkirka, en gatenær kirke drevet av Kirkens Bymisjon.

Oslobiskop Kari Veiteberg møter oss smilende med en kaffekopp i hånda. Over altertavla i Tøyenkirken står det: «Han gir den trette kraft.»

Innenriks