Legeforeningen meiner Helse Møre og Romsdal blir pressa til å innføre eit system som er utrygt for pasientane i fylket.

Ber Helsetilsynet sette på bremsen

Uroa: Anne-Karin Rime, president i Legeforeningen, meiner det einaste forsvarlege er å utsette utrullinga av Helseplattformen. Foto: Hanne Marie Lenth Solbø

Utslite helsepersonell, feil tilvisingar, forsinka behandling og dødsfall. Det er blant konsekvensane av innføringa av journalsystemet Helseplattformen på St. Olavs hospital i Trondheim. Det neste halvåret skal systemet innførast i Helse Møre og Romsdal.

Innenriks