Laksefisket i Tanaelva skaper splid. Nå skal Nansen Fredssenter hjelpe partene å snakke sammen.

Fredssenter koples inn i laksekonflikt

Monument: Den nye brua over Tanaelva ved Tana bru er blitt et landemerke. Lokalt kalles den også «bridge over troubled water». I tre år har laksefisket vært forbudt. Konflikten er fastlåst og omfattende. Foto: Ole Magnus Rapp

De tre siste sesongene har det vært full stans i laksefisket i Tana. Vassdraget er et av verdens viktigste for den atlantiske villaksstammen. Men bestanden er sterkt redusert, og Miljødirektoratet har innført full stans, til store lokale protester.

Innenriks