Yoko Onos oppfordring til fred er lett å stille seg bak, men løsningen hennes kolliderer med virkeligheten.

Stjerner for fred

Gode intensjoner: Julehilsen fa Yoko Ono og John Lennon på Times Square i 1969. Foto: © Yoko Ono Lennon

Kunst